Post-Hoc test

Post hoc test, waarom en hoe? ‘Post hoc‘  is Latijn voor  ‘nadien‘. In de statistiek wordt ‘post hoc test’ als verzamelnaam gebruikt voor toetsen die uitgevoerd worden na de algemene statistische test (e.g. ANOVA) om significantie te bepalen. Wat bedoelen we met significantie? Significantie beschrijft een verschil.Bij een gevonden verschil (bijv tussen twee groepen) is het eigenlijk nooit […]