SPSS output Interpreteren & Rapporteren

Stap 1: Interpreteren van een SPSS OUTPUT.

Het uitrollen van de resultaten in SPSS (SPSS genereert automatisch na elke toets in een scherm genaamdOUTPUT’) kan de eerste keer enigszins intimiderend zijn. Een hoop statistieken met slechts letters als namen worden in meerdere tabellen op je scherm gepresenteerd. Laat je hierdoor niet afschrikken, je hoeft vaak maar enkele ‘letters’ met bijbehorende getallen op te zoeken en de rest kun je negeren.

SPSS output interpreteren uitleg en voorbeeld, screenshot


SPSS output uitleg interpretatie voor meer details en uitleg over statistiek met SPSS ook ‘Discovering Statistics with SPSS van Andy Field, of andere SPSS/onderzoek boeken nu in de aanbiedingen van vandaag bij bol.com


 

Waar te beginnen?

Het eerste waar je naar kijkt (ongeacht welke toets je hebt toegepast) is de ‘significantiewaarde(rood omcirkeld in de SPSS OUTPUT). Uit deze waarde kun je afleiden of je onderzoek resultaten heeft opgeleverd die anders zijn dan je op basis van kans zou kunnen verwachten.

De significantiewaarde (Sig.) in de SPSS OUTPUT geeft je hier het antwoord op. De significantie wordt in de SPSS OUTPUT met ‘Sig.’ aangeduid. Buiten SPSS (lees: bij het rapporteren) wordt dit aangeduid met de (kleine) letter ‘p’.

screenshot SPSS output interpreteren, significantie

De significantiewaarde (sig. ookwel afgekort als  ‘p’) is altijd kleiner dan 1, je kunt het zien als de kans dat het gevonden verschil toeval is, waarbij 1 gelijk staat aan 100%. In een onderzoek wordt meestal de regel gehanteerd dat als de kans kleiner is dan 5% dat het gevonden verschil toeval is, dan mag er gezegd worden dat het geen toeval is en er inderdaad een ‘significante’ samenhang is (dit bewijst echter geen causaliteit!). De ‘cut-off’ waarde van sig. ( ook wel ‘p ) om te kunnen concluderen dat het gevonden verschil in gemiddelde sterfleeftijd van rokers tegenover niet-rokers te groot is om toeval te zijn wordt dan ook (doorgaans) gesteld op 0,05.

Als de significantiewaarde (onder ‘sig.’) kleiner is dan .05, dan is er sprake van een significant verschil/effect.

 

Na het aflezen van de significantie

Vervolgens (nog steeds in de SPSS OUPUT) kijk je naar het ‘test-statistic’ wat afhankelijk van de gekozen toets de letter r, t, F, U of is. Het getal dat onder een van deze letters weergegeven zegt iets over de grootte van het verschil/effect (F) of het vertelt of er sprake is van een positieve (een positief getal) of negatieve (een min teken voor het getal) samenhang/effect.


scriptie hulp, spss uitbesteden icoonBlijf je het interpreteren van je SPSS output toch lastig vinden? Of zijn er andere onderdelen bij het schrijven van je scriptie waar je tegen aanloopt? Overweeg dan ook eens het om betaalde hulp in te schakelen. Je kunt bij scriptiemaster.nl heel eenvoudig een vrijblijvend (en gratis) advies gesprek aanvragen.


 

Negatieve en positieve test-statistic waarden in SPSS OUTPUT?

Positief en negatief zijn geen waardeoordelen, ze zeggen niets over of iets goed of slecht is. Met positief wordt bedoeld dat wanneer de ene variabele toeneemt of afneemt in waarde (hoger of lager getal), dan ook de andere variabele hoger of lager in getal wordt. D.w.z. een ontwikkeling in de ene variabele gaat samen met een ontwikkeling ‘in dezelfde richting’ bij de andere variabele . Van een negatieve samenhang/correlatie is sprake wanneer deze richting tegenstrijdig zijn. Als het toenemen van de ene variabele samengaat met de afname van de andere variabele, of andersom. (let op; een afname in variabele A die samengaat met een afname in variabele B is dus een positieve correlatie omdat ze in dezelfde richting gerelateerd zijn)

Dit is vaak beter begrijpbaar met een aantal voorbeelden
(‘variabele A’ & ‘variabele B’ -> ‘soort correlatie’)Statistiek met SPSS, positieve en negatieve correlatie

  • krachttraining & spiermassa -> positieve correlatie
  • beschikbare hoeveelheid olie & prijs benzine -> negatieve correlatie
  • aantal uren studeren & eindcijfer -> positieve correlatie
  • leeftijd in jaren & afstand tot pensioen -> negatieve correlatie

 

Stap 2: Rapporteren van de SPSS testresultaten

Als je begrijpt hoe je de OUTPUT dient te interpreteren (stap 4) is het rapporteren vrij eenvoudig.
Het bestaat uit enkele conventies die je simpelweg even moet weten. Je schrijft de bevinding eerst uit in woorden. Deze zin sluit je niet af met een ‘punt’, je zet er een ‘komma’ achter en na de komma komt de letter van je ‘test-statistic’ (afhankelijk van de gekozen toets) r, t, F, U of . (zie je de overeenkomsten met het rapporteren van de pre-tests?)

Na deze letter komt tussen haakjes het aantal vrijheidsgraden te staan (df), dit wordt gevold door het ‘=’ teken, en dan de waarde uit de SPSS OUTPUT (te vinden onder de letter van je test-statistic). Dan komt een ‘,’ (komma), en dan de letter ‘p’ (weet je nog, deze staat voor de significantiewaarde). Na deze ‘p’ komt ‘> .05’ (is groter dan 5%) of een ‘< .05’ (is kleiner dan 5%) teken. Welke van de twee (‘<’ of ‘>’) is af afhankelijk van de grootte van de waarde onder ‘sign.’ in de OUTPUT.
Je raadt het al; als deze waarde kleiner is dan .05 dan gebruik je ‘< .05’ (dit betekent dat je resultaat significant is). Is deze waarde groter dan .05, dan gebruik je ‘> .05’ (dit betekent dat je resultaat niet significant is).

  • Bij een Pearson Correlation is dit: …volledige zin... , r(df)= ..waarde.. , p < .05
  • Bij een t-Test is dit: …volledige zin... ,  t(df)= ..waarde.. , p < .05
  • Bij een ANOVA is dit: …volledige zin... , F(df1,df2)= ..waarde.., p < .05
  • Bij een Mann-Whitney U test is dit: …volledige zin... , U= ..waarde.. , z= ..waarde.. , p < .05
  • Bij een Chi-Square test is dit: …volledige zin... , X²(df)= ..waarde.. , p < .05
  • Bij een Kruskall wallis test is dit: …volledige zin... , H(df)= ..waarde.. , p < .05

 

Hoe ziet een correct gerapporteerd resultaat er nu uit?

(na bijvoorbeeld een t-Test:)

Er is een significant verschil gevonden in …. tussen …. en …. , t(..)= , p < .05‘ 

(na bijvoorbeeld een Chi-square test:)

Er is een significant verschil gevonden in …. tussen …. en …. , X²(..)= , p < .05

Tussen de haakjes (achter t bij t-test en achter X² bij Chi-square test) vul je de ‘degrees of freedom’ in (deze kun je vinden onder kolom ‘df’ in de SPSS output). In de meeste gevallen wil je ook nog na een komma het aantal participanten invullen als N=…  
Na het ‘=’ teken komt de daadwerkelijke test-value, ook deze vindt je in de SPSS output.
Tot slot de p waarde. Bij een significant effect mag je ‘p < .05 zetten, je kunt er ook voor kiezen om de eaxcte waarde weer te geven, bijvoorbeeld ‘…p = .12  Maar gebruik maximaal 3 decimalen).

 


Een voorbeeld;

Je onderzoek gaat over de sterfleeftijd van mensen, en je wilt weten (hier wordt de hypothese uit afgeleid) of rokende mensen een lagere sterfleeftijd hebben (d.w.z. eerder overlijden).
Sterfleeftijd is je afhankelijke (dependent, outcome) variabele, het schaaltype hiervan is ‘continu‘. Roken (in dit voorbeeld wel of niet roken) is je onafhankelijke (predictor) variabele, het schaaltype hiervan is ‘categorisch(en specifieker ‘dichotoom’ wat onder categorisch valt).

In dit voorbeeld zou (bij het invullen van de SPSS test wizard) je een independent samples t-Test gebruikt hebben.

De voornaamste vraag die je in dit onderzoek eigenlijk stelt is ‘is de gemiddelde sterfleeftijd van rokers (in mijn sample) lager dan de sterfleeftijd van niet-rokers (in mijn sample), en is dit verschil in sterfleeftijd (afgezet tegen verschillen in sterfleeftijd binnen de groepen) groot genoeg op te concluderen dat dit geen toeval is (of dit dus ook geldt voor de populatie en niet enkel mijn sample)?

Een uiteindelijk resultaat zou dan als volgt verwoord kunnen worden;

Er is een significant verschil gevonden in sterfleeftijd tussen rokers en niet-rokers, t(12)= -1.23, p < .05‘.

Hierna leg je uit dat -in dit voorbeeld- bij de rokers groep de sterfleeftijd significant (want p < .05) lager lag dan bij de niet-rokers groep, eigenlijk met name om de interpretatie van het (de richting van het) verschil voor de lezer makkelijker te maken.

 


scriptie hulp, spss uitbesteden icoonBlijf je het interpreteren van je SPSS output toch lastig vinden? Of zijn er andere onderdelen bij het schrijven van je scriptie waar je tegen aanloopt? Overweeg dan ook eens het om betaalde hulp in te schakelen. Je kunt bij scriptiemaster.nl heel eenvoudig een vrijblijvend (en gratis) advies gesprek aanvragen.


SPSS studieboeken

Voor meer informatie over statistiek met SPSS adviseren we ‘Discovering Statistics with SPSS’ van Andy Field. |  Terug naar het ‘4 stappen overzicht’.