Menu Sluiten

Disclaimer

Disclaimer voor StatistiekmetSPSS.nl

StatistiekmetSPSS.nl, hierna te noemen ‘Statistiek met SPSS’, verleent u hierbij toegang tot www.StatistiekmetSPSS.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
‘Statistiek met SPSS’ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

‘Statistiek met SPSS’ spant zich in om de inhoud van www.StatistiekmetSPSS.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.StatistiekmetSPSS.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ‘Statistiek met SPSS’.
In het bijzonder zijn eventuele prijzen op of via www.StatistiekmetSPSS.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf -weliswaar beperkte- inhoud plaatsen op www.StatistiekmetSPSS.nl. ‘Statistiek met SPSS’ oefent hierop slechts beperkte voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.
Voor op www.StatistiekmetSPSS.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ‘Statistiek met SPSS’ geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Statistiek met SPSS’ en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ‘Statistiek met SPSS’, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

StatistiekmetSPSS.nl en Thesishulp.nl worden gehost via versio.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.