Menu Sluiten

SPSS en statistiek, een korte inleiding

SPSS (software programma) en statistiek; een korte inleiding.

Statistiek voor onderzoek is een skillset die het je mogelijk maakt om -met een vastgelegde zekerheid- conclusies te trekken na het meten van ‘variabelen’. Iedereen die serieus met statistiek bezig is (of het nu uit interesse, voor werk, enkel om je ECTS te halen of je scriptie te kunnen afronden) zal vroeg of laat achter de enorme waarde van de skillset SPSS software logo, computerprogramma voor statistiek‘statistiek’ komen.

De informatie op deze website richt zich op kwantitatief onderzoek icm met het software programma SPSS (officieel is de naam ‘IBM SPSS’ geworden). Over-gesimplificeerd is dit alle onderzoek waar aantallen, hoeveelheden en getallen de data vormen. Voor nu behandelen we met name (de m.i. elegantere vorm): kwantitatief onderzoek met NHST (Null-hypothesis Significance Testing).

Dit soort onderzoek (en daarmee de statistiek en SPSS software vaardigheden die in op ‘StatistiekmetSPSS‘ behandeld worden) wordt gebruikt in de economie, econometrie, psychologie, criminologie, epidemiologie, geneeskunde en natuurlijk nog veel meer.

Een volgende opsplitsing die niet overgeslagen kan worden in deze beknopte inleiding, is er een die op het soort statistiek slaat i.p.v. het soort onderzoek. Beschrijvende statistiek en inferentiële statistiek.

Beschrijvende statistiek vs inferentiële statistiek

Beschrijvende statistiek beoogt een bepaalde variabele te beschrijven.
Veel voorkomende voorbeelden van statistieken (in deze context wordt ookwel gesproken van ‘parameters’) gebruikt als beschrijvende statistiek zijn ‘gemiddelden’, ‘percentages’ en ‘standaarddeviaties’. Inferentiele statistiek (voor ons d.m.v. NHTS) gaat over de vraag of de beschrijvende statistiek in een bepaalde sample ook zo zal zijn voor de totale populatie (representativiteit). Inferentiele statistiek beslaat hiermee het toetsen van hypothesen.
Hierbij worden de eerder genoemde beschrijvend parameters zoals gemiddelden en standaard deviaties gebruikt om op wiskundig gebied een klein stapje verder te gaan.

Deze twee vormen van statistiek (descriptive en inferential) zijn sterk vervlochten, maar het programma SPSS wordt in onderzoek met name gebruikt voor de uitgebreide mogelijkheden op het gebied van de inferentiele statistiek (met name het NHST).

Wiskunde en SPSS

SPSS (statistical package for the social sciences) Het statistiek pakket SPSS heeft inmiddels (in ieder geval onder psychologie studenten) een zeker imago opgebouwd dat doet vermoeden dat minstens een van de drie S’en voor Satan staat.

Het is mogelijk dat dit te maken heeft met de meer alpha georiënteerde gemiddelde sociale wetenschappen student die tegen hoop en verwachting in toch met behoorlijk was wiskunde te maken heeft gekregen. Met name in de statistiek & methodologie vakken. Het kan ook niet ontkend worden dat er gewoon behoorlijk wat wiskunde in de vorm van statistiek gegeven er nu eenmaal bij hoort.statistiek met het spss programma, screenshot variabelen
Echter is SPSS nu juist een programma dat je hierbij helpt. Al de complexe formules die je hebt moeten leren om significantie te kunnen toetsen met enkel je rekenmachinetje en een potlood, hoef je niet meer volledig te beheersen. Het SPSS programma maakt het mogelijk om zonder de kennis van de formules (of de vaardigheid wat betreft het toepassen ervan). Maar door het globale begrip en overzicht (en misschien wat gegoogle) dat je uit de statistiek vakken over hebt gehouden. Dat je toch al je analyses uit kunt voeren.

Wat doet StatistiekmetSPSS.nl?

Deze site probeert met behulp van simpele stappen, voorbeelden, screenshots en eenvoudige interactieve tooltjes een student met de IBM SPSS software en statistiek te helpen van het importeren van data tot aan het interpreteren en rapporteren van de SPSS resultaten.