t-Toets; Independent of paired samples?

Independent samples t-Toets vs paired samples t-Toets De ‘independent samples t-Toets’ (ookwel de ‘onafhankelijke t-Toets/t-test’ genoemd) is een veelgebruikte statistische toets (ook in SPSS) om twee groepen (/gemiddelden) te vergelijken. Het is een specificatie van de ‘Student t-test’ tegenwoordig vaker gewoon ‘t-Toets‘ of ‘t-test‘ genoemd. De t-Toets bestaat namelijk uit een independent samples en een dependent […]

Post-Hoc test

Post hoc test, waarom en hoe? ‘Post hoc‘  is Latijn voor  ‘nadien‘. In de statistiek wordt ‘post hoc test‘ als verzamelnaam gebruikt voor toetsen die uitgevoerd worden na de algemene statistische test (e.g. ANOVA) om significantie te bepalen.  Gebruik professionele hulp bij scriptiemaster. Gratis terugbelverzoek via ons. Wat bedoelen we met significantie? Significantie beschrijft een verschil.Bij een gevonden verschil […]